Du học Hà Lan - Khóa học hè tại thành phố Rotterdam

Publication date: 10/04/2014 10:25

Năm 2013, trường Rotterdam Business School cung cấp nhiều khóa học hè với hi vọng có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên.

 Thời gian:

 + Đợt 1: Từ 13/5/2013 đến 7/6/2013

 + Đợt 2: Từ 4/11/2013 đến 29/11/2013

Các sinh viên tham dự khóa học sẽ được cấp chứng chỉ “Rotterdam Business Certificate”.

- Khóa học kinh doanh quốc tế

Thời gian: Từ 24/6/2013 – 5/7/2013

Du hoc he tai Rotterdam
Một góc thành phố Rotterdam từ cây cầu Erasmus nổi tiếng

Các sinh viên tham dự khóa học sẽ đạt đến 4 tín chỉ ECTS.

- Marketing chiến lược quốc tế và logistics

Thời gian: Từ 17/6/2013 đến 12/7/2013.

Các sinh viên tham dự khóa học sẽ đạt đến 7 tín chỉ ECTS

- Logistics, sự biến đổi và bền vững tại Rotterdam, Frankfurt và Zurich 

Thời gian: Từ 1/7/2013 đến 26/7/2013.

Các sinh viên tham dự khóa học sẽ đạt 6 tín chỉ ECTS (9 tín chỉ ECTS nếu bạn cũng tham gia lớp học tiếng Đức).

Chuyển tiếp tín chỉ được chấp nhận.

Để biết thêm chi tiết, xem tại: http://www.rotterdambusinessschool.nl/Main.aspx?id=316

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23