Alumni Conference HCMC 2016

Publication date: 14/11/2016 08:07

Alumni Conference 2016 là sự kiện dành cho cựu du học sinh của học bổng Chính phủ Hà Lan (NFP) nhằm mục đích trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các chuyên gia Hà Lan và Việt Nam về các lĩnh vực quản lý nước, đồng thời hội thảo cũng mở ra các cơ hội cho sự hợp tác giữa hai quốc gia Hà Lan – Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan như: năng lượng, kinh doanh nông nghiệp, biến đổi khí hậu…

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2016 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Sinh kế quản lý nước cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long. 

Hội thảo đã hoàn thành các mục đích và tiêu chí ban đầu đặt ra của hội thảo, đó chính là cung cấp thông tin, giải pháp, đánh giá của các chuyên gia về vấn đề sinh kế quản lý nước ở Vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Hơn nữa, sự kiện cũng có được sự đa dạng và tích cực trong việc phản hồi, đóng góp ý kiến từ các chuyên gia Việt Nam cũng là cựu du học sinh Hà Lan từ các lĩnh vực liên quan đến quản lý nước và môi trường.

Bên cạnh về lĩnh vực chuyên môn, hội thảo còn là nơi kết nối kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia Hà Lan – Việt Nam, giữa các cựu du học sinh Hà Lan trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhân viên trực thuộc Bộ hoặc các cơ quan ngang Bộ.

 

cập nhật lần cuối 14/11/2016 08:07