Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.42%180 (18.42%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.64%143 (14.64%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  18.42%180 (18.42%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.52%474 (48.52%)
Total votes
977 people have voted on this poll.