Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  17.74%165 (17.74%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.09%131 (14.09%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  18.92%176 (18.92%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  49.25%458 (49.25%)
Total votes
930 people have voted on this poll.