Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.05%165 (18.05%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.00%128 (14.00%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  19.26%176 (19.26%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.69%445 (48.69%)
Total votes
914 people have voted on this poll.