Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.10%164 (18.10%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.13%128 (14.13%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  19.32%175 (19.32%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.45%439 (48.45%)
Total votes
906 people have voted on this poll.