Bậc học Thạc sỹ

Publication date: 10/04/2014 10:25
được ắp xếp dưới: , ,

Bằng thạc sĩ tại các trường đại học khoa học ứng dung Hà Lan

Mục tiêu chính của chương trình thạc sĩ tại các trường đại học khoa học ứng dụng là nhằm nâng cao kiến thức và chuyên môn của sinh viên ở bậc sau đại học. Các chương trình này tập trung vào việc nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn, các kĩ năng lâm sàng và kỹ năng phân tích, đồng thời  chuẩn bị cho sinh viên những nền tảng để đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo trong một lĩnh vực cụ thể.

Một số chương trình là toàn thời gian, nhưng hầu hết là bán thời gian, vì khi đó sinh viên thường đã đi làm. Điều này cho phép sinh viên áp dụng những lý thuyết đã học trên lớp vào công việc hàng ngày, đồng thời mang những trải nghiệm thực tế lên lớp học để cùng trao đổi với các giảng viên và các sinh viên khác.

Với nhiều chương trình học thạc sĩ, sinh viên cũng sẽ cần phải thực hiện một số nghiên cứu ứng dụng, dựa trên những kinh nghiệm thực tế có được khi đi làm.

Các chương trình thạc sĩ kéo dài ít nhất 1 năm (60 tín chỉ) nhưng cũng có lâu hơn, kéo dài từ 1,5 năm đến 4 năm (90 đến 240 tín chỉ). 

Thời gian học   

Tín chỉ   

Bằng tốt nghiệp

1-4 năm

60-240

Bằng Thạc sĩ [chuyên ngành học]

Ví dụ Thạc sĩ Kiến trúc, M ARch

 

Thạc sĩ tại các trường đại học nghiên cứu Hà Lan

Mục tiêu chính của các chương trình học thạc sĩ nghiên cứu là cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng phân tích cần thiết ở bậc sau đại học để sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu độc lập ở một lĩnh vực cụ thể hoặc một lĩnh vực đa ngành nào đó.

Có rất nhiều chương trình học thạc sĩ để lựa chọn, từ:

  • Thạc sĩ học thuật cung cấp chương trình đào tạo nâng cao nhằm chuẩn bị nền tảng cho sinh viên để xin việc;
  • Thạc sĩ nghiên cứu, là chương trình sinh viên tham gia vào nghiên cứu khoa học;
  • Các chương trình thạc sĩ đào tạo giáo viên  chuẩn bị cho sinh viên nền tảng để có thể dạy được tất cả các cấp trung học.

Thời gian học tối thiểu của một chương trình thạc sĩ là 1 năm (60 tín chỉ); nhưng đối với các chương trình thạc sĩ nghiên cứu, thạc sĩ đào tạo giáo viên và thạc sĩ về ký thuật, toán học, khoa học tự nhiên, và nông nghiệp thì thời gian học là 2 năm.

Thời gian học của các chương trình  nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học y dược, như y khoa, nha khoa, thú ý và dược kéo dài tổng cộng 3  năm (180 tín chỉ). 

 

Thời gian học   

Tín chỉ   

Bằng tốt nghiệp

1-3 năm

60-180

Bằng Thạc sĩ Nghệ thuật hay Thạc sĩ Khoa học (MA/MSc)

phụ thuộc vào môn học

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23