Bậc học Cử nhân

Publication date: 10/04/2014 10:25

Sinh viên có thể được cấp bằng cử nhân của trường đại học nghiên cứu hoặc trường đại học khoa học ứng dụng: Có rất nhiều lựa chọn cho sinh viên tìm được chương trình học phù hợp với mình nhất.

Bằng cử nhân tại các trường đại học khoa học ứng dụng

Tại các trường đại học khoa học ứng dụng, sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân với nhiều chuyên ngành khác nhau như kinh tế học, y tế, nghệ thuật, nông nghiệp, v.v... Trong mỗi ngành học, có rất nhiều chương trình học dành cho sinh viên, các trường lại có những nôi dung khác nhau.

Các trường đại học khoa học ứng dụng cho sinh viên tự do lựa chọn nội dung và cấu trúc chương trình học của mình. Do đó, trường có các chương trình tài năng dành cho các sinh viên có năng khiếu các lớp chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ và  chương trình học tại chức giúp sinh viên có thể vừa học vừa đi làm. Hầu hết các chương trình cử nhân được xây dựng trong năm thứ nhất (chương trình học dự bị), sau đó là chương trình học chính trong 3 năm.

Các chương trình tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những kĩ năng và kiến thức cần thiết để có thể tìm việc trong một lĩnh vực cụ thể. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ được trải nghiệm thực tế, thực hành thông qua các chương trình thực tập, cùng với hướng dẫn trên lớp, làm dự án và làm bài tập nhóm. Sau khi được nhận bằng cử nhân, sinh viên có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ hoặc có thể bắt đầu làm việc theo chuyên môn của mình.

Thời gian học

Tín chỉ

Bằng tốt nghiệp

4 năm

240

Bằng cử nhân [chuyên ngành học]

Ví dụ Cử nhân Kỹ thuật B Eng

 

Bằng cử nhân tại các trường đại học nghiên cứu

Tại các trường đại học nghiên cứu, sinh viên có thể tham gia vào các chương trình cử nhân với nhiều chuyên ngành khác nhau, như kinh tế học, khoa học hành vi và xã hội, ngôn ngữ và văn hóa, kỹ thuật/công nghệ, khoa học tự nhiên, luật hoặc khoa học y dược. Sinh viên cũng có thể chọn chương trình học liên ngành thuật về khoa học xã hội; các chương trình này chỉ có tại một số trường cao đẳng, đại học trong nước.

Mục đích của các chương trình cử nhân nghiên cứu là nhằm chuẩn bị cho sinh viên nền tảng để học lên cao hơn cũng như để tìm được việc làm. và dạy cho sinh viên các kĩ năng học thuật và khoa học có liên quan đến chương trình học đại học truyền thống.

Nội dung của các chương trình học rất đa dạng, có thể rất rộng mà cũng có thể rất cụ thể Tại một số tổ chức giáo dục, sinh viên cần phải hoàn thành cả môn học chuyên ngành và môn học phụ. Đối với hầu hết với các chương trình cử nhân, sinh viên phải hoàn thành môn học phương pháp nghiên cứu và viết luận văn cử nhân. Sau khi được nhận bằng cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục học chương trình thạc sĩ hoặc bắt đầu làm việc theo chuyên môn của mình.

Thời gian học   

Tín chỉ     

Bằng tốt nghiệp

3 năm

180

Cử nhân Nghệ thuật hoặc Cử nhân Khoa học (BA/BSc),

phụ thuộc vào môn học.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23