Du học Hà Lan trong các bảng xếp hạng thế giới

13 trường đại học Hà Lan nằm trong Top 200 trường đại học với chất lượng giảng dạy tốt nhất thế giới. Với ngày càng nhiều các khóa học dạy bằng tiếng Anh, Hà Lan đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế.

Nhiều trường đại học Hà Lan hiện đang có thứ hạng cao trong cả ba bảng xếp hạng giáo dục uy tín nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Times Higher Education Rankings, Hà Lan là một trong 4 quốc gia có số lượng trường đại học có mặt nhiều nhất trong Top 100, trong đó có đến 13 trường đại học nghiên cứu Hà Lan nằm trong Top 200.

Hiện nay, Shanghai Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings và The Times Higher Education World University Rankings là ba bảng xếp hạng đáng tin cậy nhất. Mặc dù mỗi bảng xếp hạng có các tiêu chí đánh giá khác nhau, nhưng sự có mặt của nhiều trường đại học trên các bảng xếp hạng quốc tế chứng minh được rằng, chất lượng giáo dục bậc cao của Hà Lan càng ngày chất lượng và phát triển không ngừng. 

Các tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục của một trường đại học thường bao gồm: môi trường và phương pháp giảng dạy, tính quốc tế trong môi trường học tập và giảng dạy (tỷ lệ giảng viên hay sinh viên quốc tế so với trong nước), số lượng bài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học, tầm ảnh hưởng / phạm vi của các công trình nghiên cứu, khả năng cung cấp các sáng kiến cho doanh nghiệp. Dựa vào các tiêu chí trên, việc các trường đại học ứng dụng và trường đại học tư nhân không xuất hiện trong các bảng xếp hạng không thể khẳng định chất lượng giáo dục của các trường này không tốt, mà là vì có đến 2 trên 5 tiêu chí hàng đầu là xét về các công trình nghiên cứu khoa học_điều mà các trường đại học nghiên cứu hiện có nhiều lợi thế hơn.

Xếp hạng tổng hợp từ các nguồn:

  • Times Higher Education World University Rankings 2018
  • Times Higher Education Best European Universities 2017
  • QS World University Rankings 2018
  • Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017
  • US News Best Global Universities 2017


Xếp hạng theo ngành học:

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23