Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Y tế - Nông nghiệp - Môi trường

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Y tế - Nông nghiệp - Môi trường

THE Clinical, pre-clinical & health 2016-2017

 • 42 - Erasmus University Rotterdam
 • 52 - Utrecht University
 • 54 - Leiden University
 • 55 - University of Amsterdam
 • 59 - Maastricht University
 • 92 - University of Groningen


THE Life Sciences 2016-2017

 • 16 - Wageningen University and Research Center
 • 41 - Utrecht University
 • 68 - University of Amsterdam
 • 73 - University of Groningen


QS Life Sciences & Medicine 2018

 • 35 - University of Amsterdam
 • 51 - Erasmus University Rotterdam
 • 60 - Utrecht University
 • 71 - Leiden University
 • 82 - Wageningen University and Research Center
 • 97 - University of Groningen
 • 105 - Maastricht University
 • 123 - Radboud University Nijmegen
 • 175 - Vrije University Amsterdam
 • 336 - Delft University of Technology
 • 451-500 - University of Twente


ARWU Field - Life and Agriculture Sciences - 2016

 • 36 - Wageningen University and Research Center
 • 76-100 - Vrije University Amsterdam
 • 101-150 - University of Amsterdam
 • 101-150 - Utrecht University
 • 101-150 - University of Groningen
 • 101-150 - Radboud University Nijmegen
 • 151-200 - Leiden University


ARWU Field - Clinical Medicine and Pharmacy - 2016

 • 32 - University of Amsterdam
 • 41 - Leiden University
 • 42 - Vrije University Amsterdam
 • 51-75 - University of Groningen
 • 76-100 - Erasmus University Rotterdam
 • 76-100 - Utrecht University
 • 76-100 - Maastricht University
 • 101-150 - Radboud University Nijmegen


US News Clinical Medicine 2017

 • 22 - Erasmus University Rotterdam
 • 37 - University of Amsterdam
 • 48 - Maastricht University
 • 53 - Leiden University
 • 55 - Utrecht University
 • 57 - University of Groningen
 • 59 - Vrije University Amsterdam
 • 63 - Radboud University Nijmegen


US News Immunology 2017

 • 35 - University of Amsterdam
 • 41 - Erasmus University Rotterdam
 • 48 - Utrecht University
 • 54 - Leiden University
 • 61 - Radboud University Nijmegen
 • 85 - Vrije University Amsterdam
 • 107 - University of Groningen
 • 182 - Maastricht University


US News Pharmacology and Toxicology 2017

 • 9 - Utrecht University
 • 25 - Leiden University
 • 57 - Erasmus University Rotterdam
 • 73 - Vrije University Amsterdam
 • 76 - University of Groningen
 • 113 - University of Amsterdam
 • 115 - Radboud University Nijmegen
 • 140 - Maastricht University


US News Plant and Animal Science 2017

 • 3 - Wageningen University and Research Center
 • 35 - Utrecht University
 • 102 - University of Groningen
 • 124 - Leiden University
 • 140 - University of Amsterdam
 • 190 - Radboud University Nijmegen
 • 198 - Vrije University Amsterdam


US News Agricultural Sciences 2017

 • 1 - Wageningen University and Research Center
 • 82 - Utrecht University


US News Environment / Ecology 2017

 • 7 - Wageningen University and Research Center
 • 53 - Vrije University Amsterdam
 • 55 - Utrecht University
 • 112 - Delft University of Technology
 • 122 - University of Groningen
 • 138 - University of Amsterdam
 • 162 - Radboud University Nijmegen
cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23