Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Kĩ thuật-Công nghệ

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Kĩ thuật-Công nghệ.


QS Engineering & Technology 2018

 • Hạng 20 - Delft University of Technology
 • Hạng 88 - Eindhoven University of Technology
 • Hạng 132 - University of Amsterdam
 • Hạng 229 - University of Twente
 • Hạng 246 - Utrecht University
 • Hạng 287 - Leiden University
 • Hạng 314 - Vrije University Amsterdam
 • Hạng 318 - University of Groningen
 • Hạng 401-450 - Erasmus University Rotterdam


THE Engineering & Technology 2016-2017

 • Hạng 20 - Delft University of Technology
 • Hạng 64 - Eindhoven University of Technology


ARWU Field - Engineering / Technology and Computer Sciences - 2016

 • Hạng 51-75 - Eindhoven University of Technology
 • Hạng 101-150 - Delft University of Technology
 • Hạng 151-200 - University of Twente


US News Engineering 2017

 • Hạng 22 - Delft University of Technology
 • Hạng 77 - Eindhoven University of Technology
 • Hạng 178 - University of Twente
 • Hạng 292 - University of Groningen


US News Materials Science 2017

 • Hạng 63 - Delft University of Technology
 • Hạng 89 - Eindhoven University of Technology
 • Hạng 133 - University of Groningen
 • Hạng 149 - University of Twente
 • Hạng 157 - Utrecht University

 

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23