Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Toán học

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Toán học


THE Computer Sciences 2016-2017

 • 35 - Delft University of Technology
 • 61 - University of Twente
 • 75 - Eindhoven University of Technology
 • 87 - Radboud University Nijmegen
 • 94 - Utrecht University


THE Physical Sciences 2016-2017

 • 53 - Utrecht University
 • 58 - Delft University of Technology
 • 85 - Leiden University


ARWU Field - Natural Sciences and Mathematics - 2016

 • 51-75 - Utrecht University
 • 101-150 - Delft University of Technology
 • 101-150 - Radboud University Nijmegen
 • 101-150 - University of Groningen
 • 151-200 - Vrije University Amsterdam


QS Natural Sciences 2018

 • 85 - Delft University of Technology
 • 111 - University of Amsterdam
 • 131 - Utrecht University
 • 155 - Leiden University
 • 181 - Wageningen University and Research Center
 • 184 - Eindhoven University of Technology
 • 190 - University of Groningen
 • 235 - University of Twente
 • 293 - Vrije University Amsterdam
 • 305 - Radboud University Nijmegen

US News Biology and Biochemistry 2017

 • 62 - Utrecht University
 • 69 - Wageningen University and Research Center
 • 71 - University of Groningen
 • 78 - Leiden University
 • 89 - Vrije University Amsterdam
 • 143 - Radboud University Nijmegen
 • 154 - University of Amsterdam
 • 188 - Erasmus University Rotterdam
 • 205 - Maastricht University
 • 229 - Delft University of Technology


US News Chemistry 2017

 • 81 - Eindhoven University of Technology
 • 123 - Delft University of Technology
 • 133 - University of Groningen
 • 150 - Utrecht University
 • 169 - University of Amsterdam
 • 199 - Leiden University
 • 207 - Vrije University Amsterdam
 • 210 - University of Twente
 • 254 - Radboud University Nijmegen
 • 312 - Wageningen University and Research Center


US News Computer Science 2017

 • 65 - Delft University of Technology
 • 83 - Eindhoven University of Technology
 • 91 - University of Twente
 • 184 - University of Amsterdam
 • 190 - Vrije University Amsterdam


US News Geosciences 2017

 • 12 - Utrecht University
 • 68 - Vrije University Amsterdam
 • 77 - Wageningen University and Research Center
 • 99 - Delft University of Technology


US News Microbiology 2017

 • 26 - Erasmus University Rotterdam
 • 56 - University of Amsterdam
 • 63 - Wageningen University and Research Center
 • 64 - Leiden University
 • 74 - Utrecht University
 • 92 - Radboud University Nijmegen
 • 119 - University of Groningen
 • 170 - Vrije University Amsterdam


US News Molecular Biology and Genetics 2017

 • 30 - Erasmus University Rotterdam
 • 34 - Leiden University
 • 42 - University of Groningen
 • 46 - Utrecht University
 • 49 - Radboud University Nijmegen
 • 76 - University of Amsterdam
 • 95 - Vrije University Amsterdam
 • 121 - Wageningen University and Research Center


US News Physics 2017

 • 46 - Maastricht University
 • 126 - University of Amsterdam
 • 145 - Radboud University Nijmegen
 • 189 - Delft University of Technology
 • 231 - Utrecht University
 • 267 - University of Groningen
 • 272 - Vrije University Amsterdam
 • 301 - Leiden University
 • 317 - Eindhoven University of Technology
 • 336 - University of Twente


US News Space Science 2017

 • 18 - Leiden University
 • 55 - University of Amsterdam
 • 62 - University of Groningen
 • 70 - Radboud University Nijmegen
 • 177 - Utrecht University
cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23