Điều kiện tuyển sinh


Điều kiện tuyển sinh:

Các trường Đại học Hà Lan sẽ quy định điều kiện đầu vào tùy theo từng bậc học và chương trình học.

Đầu tiên: Bạn cần tìm khóa học phù hơp và kiểm tra các điều kiện đầu vào.

Công cụ tìm kiếm Studyfinder sẽ giúp bạn tìm kiếm các thông tin trên một cách hiệu quả.

Find a study programme

Quy trình nộp hồ sơ sẽ khác nhau ở mỗi trường và từng chương trình học.

How to apply


So sánh về bằng cấp

Nếu muốn biết yêu cầu tối thiểu của trường tối thiểu về bằng cấp, bạn có thể tham khảo bảng so sánh giữa các loại bằng cấp của Viêt Nam và Hà Lan trên EP-Nuffic Website.

 Yêu cầu về Tiếng Anh

Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh rất quan trọng cho hành trình sống và học tập của bạn tại Hà Lan. Các chứng chỉ IELTSTOEFL đều được chấp nhân, một vài trường cũng có thể chấp nhân một vài các chứng chỉ khác, đơn cử như Cambridge English.

Điểm IELTS tối thiểu 6.0 cho bậc đai học, tương đương TOEFL (paper based) 550 và TOEFL 213 (computer based)

 Dư bị đại học

Trong trường hợp bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh cho các chương trình học tại Hà Lan, bạn có thể tham gia khóa học dự bị tại đây.

Hãy liên hệ trường Đại học Hà Lan để biết được các thông tin chi tiết hơn.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23