Các yêu cầu nhập học

Để có thể được nhập vào học trong các chương trình giáo dục bậc đại học, trước tiên, sinh viên cần liên hệ với nhà trường mình định đăng ký. Họ sẽ cho các bạn biết chính xác những yêu cầu nhập học áp dụng đối với chương trình học mà bạn chọn.

Yêu cầu chính để có thể được nhận vào chương trình cử nhân là phải có bằng trung học với trình độ phù hợp. Trình độ này do các trường đặt ra.

Trong những chuyên ngành phổ biến, số lượng học sinh sẽ bị hạn chế và sẽ có các chỉ tiêu được đặt ra. Ngoài ra ra, cũng có những chương trình, ví dụ như trong lĩnh vực nghệ thuật, các trường đặt ra những yêu cầu riêng.

Để có thể tham gia chương trình thạc sĩ, sinh viên ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc tương đương.

Nếu biết được loại văn bằng tối thiểu mà trường mình chọn yêu cầu, sinh viên có thể so sánh bằng của mình với văn bằng được yêu cầu đó trên trang web của Nuffic.

Yêu cầu về ngôn ngữ

Sinh viên phải nói, đọc và viết tiếng Anh tốt. Các bạn cần phải qua được kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh. Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL thường được chấp nhận, nhưng các trường cũng có thể chấp nhận các kết quả kiểm tra khác.

Yêu cầu đối với TOEFL là ít nhất 550 điểm (đối với bài thi giấy) hoặc 213 điểm (đối với bài thi trên máy tính). Đối với IELTS thì phải đạt ít nhất 6 điểm.

Các bạn sinh viên có thể tìm hiểu các yêu cầu về ngôn ngữ đối với các chương trình hay khóa học của mình tại cơ sở dữ liệu các chương trình học quốc tế.

Năm học dự bị

Đôi khi sinh viên vẫn chưa đủ điều để tham gia chương trình học đã chọn, nhưng chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, các bạn đã có thể sẵn sàng.

Trường bạn chọn có thể gửi cho bạn thư chấp nhận có điều kiện. Theo luật nhập cư của Hà Lan, các bạn sinh viên có thể đến Hà Lan tối đa một năm trước khi chương trình học bắt đầu để theo học các khóa học dự bị và vượt qua các bài kiểm tra mà nhà trường đặt ra.

Sau khi vượt qua tất cả các bài kiểm tra đó, thư chấp nhận có điều kiện sẽ trở thành thư chấp nhận đủ điều kiện. Số liệu 'Năm học dự bị trước khi nhập học vào một trường đại học Hà Lan' cung cấp cho các bạn sinh viên tất cả các thông tin cần thiết về vấn đề này.

Tải về số liệu một năm học dự bị (193.6 kB)

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23