Thực tập là một phần của chương trình học tại Hà Lan

Nếu muốn đi thực tập theo chương trình học của mình ở Hà Lan, các bạn sinh viên có thể thực hiện điều nay dựa vào thị thực du học sinh của mình.

Điều này chỉ áp dụng trong các trường hợp thực tập là một phần bắt buộc của chương trình học, và phần thực tập sẽ được tính là tín chỉ ETCS.

Thỏa thuận thực tập

Công ty bạn thực tập không cần phải xin cấp giấy phép lao động cho bạn.  Dù vậy, công ty sẽ phải xuất trình thỏa thuận thực tập cho Cơ quan Thanh tra Lao động nếu được yêu cầu.

Có mẫu thỏa thuận thực tập chuẩn và các nhà tuyển dụng phải sử dụng mẫu này. Sinh viên, công ty họ thực tập và trường họ học phải ký vào thỏa thuận thực tập này.

Tải về thỏa thuận thực tập bằng tiếng Anh tại đây(161 kB).

Giấy phép cư trú

Các bạn sinh viên có thể sống tại Hà Lan nếu có giấy phép cư trư vì mục đích "học tập". Giấy phép cư trú vẫn có hiệu lực khi sinh viên đang thực tập. Nói cách khác, sinh viên không cần phải xin cấp loại giấy phép cư trú khác.

Xin lưu ý rằng các bạn chỉ được phép thực tập nếu có giấy phép cư trú đã được thông qua.  Nếu đơn xin cấp giấy phép cư trú hay xin gia hạn giấy phép cư trú đang trong giai đoạn chờ giải quyết thì sinh viên không được phép thực tập.

Thực tập trả lương

Không có quy định nào về mức lương phải trả cho sinh viên thực tập cũng như không quy định mức lương thực tập cao như thế nào.  Đây là thỏa thuận giữa sinh viên với cơ quan đăng ký thực tập. Nếu sinh viên thực tập được trả lương, thì các bạn có trách nhiệm phải đóng thuế, phí an sinh xã hội và có có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế.

Nếu tiền lương của bạn chỉ là phần hỗ trợ chi tiêu, thì sẽ không bị tính thuế. Các chi tiêu bao gồm, ví dụ, chi phí tàu xe.  Nếu tiền lương được trả dưới các hình thức khác, thì công ty thực tập sẽ phải đóng thuế và trả phí an sinh xã hội.

Trong trường hợp đó, các bạn cần mua bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan vì sau đó, các bạn sẽ thuộc hệ thống an ninh xã hội của Hà Lan.  Sinh viên cũng có thể xin Trợ cấp chăm sóc sức khỏe.

Nếu thực tập không được trả lương thực tế, các bạn sinh viên vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm mình mua trong suốt chương trình học.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23