Thực tập là một phần của chương trình học ở nước ngoài

Nếu học một chương trình học ở nước ngoài, các bạn sinh viên có thể thực tập ở Hà Lan, nhưng có một số quy định cần tuân thủ.

Giấy phép lao động

Đơn vị mà các bạn sinh viên sẽ thực tập (nhà tuyển dụng) trước tiên sẽ phải xin cấp giấy phép lao động cho bạn (Tewerkstellingsvergunning, hay TWV).

Các bạn sinh viên không cần có TWV nếu:

  • các bạn có quốc tịch của một nước thành viên Liên minh Châu Âu/Cộng đồng kinh tế Châu Âu EEC, ngoại trừ các nước Bỉ và Romania;
  • các bạn có quốc tịch Thụy Sĩ;
  • các bạn làm việc trong khuôn khổ chương trình hành động của Liên minh Châu Âu. Ví dụ như chương trình thực tập của trường Eramus nằm trong chương trình. học tập suốt đời.

Tổ chức chịu trách nhiệm cấp TWVs là UWV WERKbedrijf. Mặc dù xin cấp giấy phép lao động chỉ là thủ tục, nhưng quá trình xin cấp phép có thể mất tới 5 tuần.

Giấy phép cư trú

Hãy liên lạc với trường học của bạn để tìm hiểu các quy định áp dụng với thị thực và giấy phép

Thực tập trả lương

Các thực tập sinh thường được trả lương. Nếu các bạn sinh viên ở Hà Lan chưa đến 6 tháng, và sử dụng ít nhất 50% thời gian để thực tập thì các bạn tham gia thực tập có thể sẽ được nhà tuyển dụng hay cơ quan trả lương không tính thuế.

Nhưng nếu các bạn sinh viên đã ở Hà Lan quá 6 tháng thì công ty thường sẽ phải đóng thuế bằng một phần lớn tiền lương của các bạn. Trong trường hợp đó, các bạn sẽ được tự động hưởng dịch vụ an toàn xã hội của Hà Lan. Sau đó các bạn sinh viên cũng cần phải mua Bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan .

Các bạn có thể có đủ điều kiện để được bồi thường chi phí bảo hiểm dưới dạng Trợ cấp chăm sóc sức khỏe.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23