Các trường đại học tại Hà Lan

Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học. Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng.

Các trường đại học tại Hà Lan

đã phát hành 27/11/2012 11:48

Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học. Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng.

Xem thêm

Các trường đại học nghiên cứu

Các trường đại học nghiên cứu chủ yếu cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu về lý thuyết.

Xem thêm

Các trường đại học khoa học ứng dụng

Các trường đại học khoa học ứng dụng (tiếng Hà Lan là: 'hogescholen') có các chương trình học tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn.

Xem thêm

Các học viện giáo dục quốc tế

Các tổ chức giáo dục quốc tế (IE) tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo nâng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết các tổ chức này là chi nhánh của các trường đại học nghiên cứu.

Xem thêm

Các tổ chức giáo dục khác

Các tổ chức giáo dục khác ngoài các trường đại học nghiên cứu và trường đại học khoa học ứng dụng hay các học viện giáo dục quốc tế có thể có khóa học ngắn hạn hay các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế.

Xem thêm

Bản đồ các trường đại học Hà Lan

Tìm địa điểm trường đại học của bạn trên Google Maps theo bản đồ của Hà Lan nào các bạn!

Xem thêm

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23