Đánh giá văn bằng

Khi các bạn sinh viên đến học tập tại Hà Lan, trường của các bạn cần phải xem liệu bằng của các bạn có đủ điều kiên để các bạn nhập học không. Các bạn sinh viên không phải tự mình chứng minh điều này. Trường sẽ yêu cầu tổ chức Nuffic đánh giá miễn phí văn bằng của bạn.

Nuffic đóng vai trò là Trung tâm Thông tin Chứng nhận Học vị quốc gia Hà Lan (ARIC) trong việc đánh giá các bằng cấp quốc tế ở bậc đại học và trung học. Tổ chức này có nhiều chuyên gia nội bộ am hiểu về các hệ thống giáo dục ở nhiều nước khác nhau.

Các chuyên gia này sẽ so sánh văn bằng của sinh viên với hệ thống bằng của Hà Lan để xem liệu bạn có thể đáp ứng các yêu cầu nhập học đại học không. Xin lưu ý rằng các đánh giá này chỉ  mang tính chất tham khảo và trường bạn đăng ký mới là đơn vị đưa ra quyết định cuối cùng.

Đánh giá như thế nào?

Nếu có thể thì bằng quốc tế đó sẽ được so sánh với một bằng của Hà Lan. Nếu không thể so sánh được vì chương trình học trước đó của bạn quá độc đáo, thì sẽ áp dụng các mức so sánh. Thêm vào đó, các khóa học hay học phần riêng đã tham gia, khối lượng chương trình học và bậc học chương trình cũng sẽ được đưa vào đánh giá.

Cũng như đánh giá văn bằng, Nuffic cũng có thể quyết định liệu chương trình học hoặc trường học có được chính thức công nhận và có thể đánh giá tính xác thực của văn bằng.

Chọn thông tin đúng qua đường link này 

Các dịch vụ công nhân khác của Nuffic

Nuffic là thành viên của một loạt các hệ thống trong và ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học và có một kho lưu chuyên sâu các văn bản và bằng cấp. Tổ chức này cung cấp các đánh giá chứng chỉ khi được yêu cầu .

Để biết thêm thông tin, ghé ghăm Trang web của Nuffic.

cập nhật lần cuối 29/06/2020 07:24