Nhóm Trường đại học nghiên cứu (Research Universities)

Các trường đại học nghiên cứu chủ yếu cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu về lý thuyết.

Nhiều chương trình học tại các trường đại học nghiên cứu cũng có môn nghiệp vụ và trên thực tế hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đều tìm việc làm ngoài lĩnh vực nghiên cứu.

Các trường đại học nghiên cứu có quy mô khác nhau, với số lượng sinh viên nhập học từ 6.000 đến 30.000 sinh viên. Tính tổng thể, tất cả các trường có thể nhận tới 240.000 sinh viên

Thời gian học

  • Cử nhân Nghệ thuật (BA):   3 năm
  • Cử nhân Khoa học (BSc):   3 năm
  • Thạc sĩ Nghệ thuật (MA):     2 năm
  • Thạc sĩ Khoa học (MSc):     2 năm
  • Tiến sĩ:                                    4 năm

 

Các trường đại học nghiên cứu có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

Đại học Công nghệ Delft

Đại học Công nghệ Eindhoven

Đại học Erasmus Rotterdam

Đại học Leiden

Đại học Maastricht

Đại học Kinh doanh Nyenrode

Đại học Mở

Đại học Thần học Tin lành (Protestant Theological University)

Đại học Radboud Nijmegen

Trường kinh doanh TiasNimbas

Đại học Tilburg

Đại học Amsterdam

Đại học Gronigen

Đại học nghiên cứu nhân văn

Đại học Twente

Đại học Utrecht

Đại học VU Amsterdam

Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen

Cao đẳng trực thuộc đai học

Thêm thông tin

Xem tổng quát về các trường đại học nghiên cứu trên trang web Internationalstudy.nl

cập nhật lần cuối 08/07/2020 08:24