Các học viện giáo dục quốc tế

Các tổ chức giáo dục quốc tế (IE) tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo nâng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết các tổ chức này là chi nhánh của các trường đại học nghiên cứu.

Có 6 tổ chức IE lớn chú trọng vào việc trao đổi kiến thức bằng việc hình thành các nhóm nhỏ đa văn hóa. Các tổ chức này hợp tác các giáo viên dày dạn kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia đang phát triển.

Các tổ chức IE có nhiều hình thức giáo dục khác nhau, bao gồm các khóa học ngắn hạn, các chương trình thạc sĩ và đôi khi cả các chương trình Tiến sĩ.

Thời gian học của các chương trình

  • Chương trình học lấy bằng Tiến sĩ (chỉ có ở 1 tổ chức); thời gian học linh hoạt
  • Bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA): -2 năm
  • Bằng Thạc sĩ Khoa học (MSc): -2 năm

Các tổ chức giáo dục quốc tế có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

Viện Nghiên cứu Phát triển Đô thị và Nhà ở (Institute for Housing and Urban Development Studies - IHS) (một phần của đại học Erasmus Rotterdam)

Viện Nghiên cứu Xã hội (Institute of Social Studies - ISS) (một phần của đại học Erasmus Rotterdam)

Học viện Thông tin địa lý, Khoa học và Quan sát Trái đất  Quốc tế (International Institute for Geo-Information, Science and Earth Observation - ITC)  (một phần của đại học Twente)

Trường Quản lý Maastricht (Maastricht School of Management)

Viện Nhiệt đới Hoàng gia  (Royal Tropical Institute - KIT)

Viện Giáo dục về Thủy lợi (UNESCO-IHE)

Thông tin khác

Tổng quát các học viện giáo dục quốc tế (Internationalstudy.nl)

Tìm các khóa học và chương trình học quốc tế của các học viện giáo dục quốc tế

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23