Ngành Hà Lan học

Bạn bị cuốn hút bởi đất nước tuy nhỏ bé nhưng từng là trung tâm văn hóa kinh tế của thế giới trong thế kỷ 15 và 16? Bạn muốn biết tất cả về các họa sĩ nổi tiếng, ngôn ngữ và văn học Hà Lan? Vậy thì chuyên ngành Hà Lan học (Neerlandistiek) có thể chính là sự lựa chọn dành cho bạn.

Đâu là nơi phù hợp hơn để học Neerlandistiek thay vì ở chính nước Hà Lan chứ! Một số trường ở Hà Lan có các chương trình và khóa học về chuyên ngành Hà Lan học bằng tiếng Anh. Đến cở sở dữ liệu của chúng tôi để kiểm tra những lựa chọn của bạn!

Nếu bạn đang tìm hiểu về ngành Hà Lan học được dạy bằng hoàn toàn bằng tiếng Hà Lan, bạn có thể xem tại Studiekeuze123 hoặc trang web DUO.

Hà Lan học trong nước

Hàng năm, có khoảng 15.000 sinh viên trong 200 trường đại học của gần 40 nước học Neerlandistiek bên ngoài vùng nói tiếng Hà Lan.

Tìm xem những nơi nào bạn có thể học chuyên ngành Hà Lan học trong nước (bằng tiếng Hà Lan).

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23