Hướng dẫn hồ sơ học bổng Orange Tulip Scholarship 2021-2022

OTS logo

Stage 1

Kiểm tra danh sách trường cấp học bổng OTS 2021-2022 (Xem tại ĐÂY)

 • Kiểm tra hạn nộp hồ sơ của từng trường;
 • Kiểm tra tiêu chí/điều kiện xét học bổng của từng trường;
 • Tổng hợp CHECK LIST giấy tờ phải nộp đính kèm (additional documents) (ví dụ: giải thích kế hoạch tài chính, thư học bổng, etc.)

Nộp hồ sơ học tập (để xét được nhận vào học chương trình chính thức) cho:

Trường Đại học Hà Lan nằm trong danh sách trao học bổng Orange Tulip Scholarship 2021-2022

(Điều kiện được nhận vào chương trình học xem tại website của trường Đại học bạn lựa chọn)

Stage 2
 • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ được yêu cầu tại Stage 1
  • Lưu ý: Ứng viên lưu Additional Document(s) theo dạng: Your name_Targeted university_Name of the document (Ví dụ: Trần Đức Huy_Maastricht University_Budget plan)
 • Điền [Vietnam] OTS - ONLINE APPLICATION FORM
  • Lưu ý: Thời gian chính thức mở đơn: 01/11/2020.
Stage 3
Nhận kết quả.
Kết quả học bổng sẽ được thông báo trực tiếp bởi trường Đại học Hà Lan tới ứng viên qua email ứng viên để lại trên online form. (Thời gian từ 6-8 tuần kể từ hạn nộp đơn)


Một vài lưu ý:

(1) Trường Đại học sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và thông báo tới ứng viên về kết quả học bổng.

(2) Hạn nộp hồ sơ (Áp dụng cho từng trường khác nhau): 

 • 01/02/2021
 • 01/03/2021
 • 01/04/2021
 • 01/05/2021

(3) Mọi thắc mắc về học bổng OTS 2021-2022, vui lòng gởi email về địa chỉ: ots@nesovietnam.org

Bài viết liên quan

Danh sách Tổng hợp trường Đại học Hà Lan cấp học bổng Orange Tulip Scholarship 2021-2022

cập nhật lần cuối 01/11/2020 12:14