Học bổng Orange Knowledge Program (OKP)

Ngày 01/07/2017, học bổng chính phủ Netherlands Fellowship Programmes (NFP) được chính thức thay đổi và mang tên mới là Orange Knowledge Programme (OKP). OKP được khởi xướng và tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan.

Chương trình Orange Knowledge Programme(OKP) là sự kế thừa và hợp nhất từ Chương trình Học bổng Hà Lan (Netherlands Fellowship Programmes - NFP) và Chương trình Phát triển Năng Lực Sáng Tạo của Hà Lan trong Giáo dục Đại học – (Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education -NICHE) thành một chương trình tích hợp duy nhất, bổ sung các yếu tố mới bao gồm sự tham gia của cựu sinh viên, sự hợp tác giữa các tổ chức giáo dục và việc trao đổi tập trung trên tiêu chí kết quả là hàng đầu.

OKP image 1

Dựa trên chính sách hợp tác phát triển của Hà Lan, mục tiêu chính của chương trình OKP nhằm đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển bền vững và toàn diện thông qua việc củng cố các tổ chức quan trọng để phát triển những ngành trọng điểm tại các quốc gia đối tác của chương trình OKP. Điều này sẽ đạt được bằng cách phát triển năng lực, kiến thức và chất lượng của các cá nhân cũng như các tổ chức trong lĩnh vực Đào tạo Kỹ thuật & Nghề và Giáo dục Đại học (TVET / HE) cũng như trong các lĩnh vực khác liên quan đến các chủ đề ưu tiên cho đất nước được tham gia OKP.

Chương trình Orange Knowledge Programme  với nguồn ngân sách 195 triệu Euro do Bộ Ngoại Giao Hà Lan tài trợ. Cùng với Đại sứ quán Hà Lan, Nuffic- Tổ chức hợp tác quốc tế về Giáo dục Đại Học Hà Lan đang xúc tiến chương trình này dành cho 52 quốc gia đối tác trên toàn thế giới.

Ngân sách cấp cho chương trình OKP tại Việt Nam : 4,000,000 Euro

Institutional projects ( Dự án hợp tác giáo dục )

3,000,000

Group training ( Đào tạo nhóm)

500,000

Individual Scholarship( Học bổng cá nhân)

500,000

 

Chương trình sẽ kéo dài trong 5 năm từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2022, sẽ chính thức đóng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và được thực hiện thông qua ba loại hình:

- Học bổng cá nhân dành cho các khóa đào tạo ngắn hạn & khóa đào tạo bậc cao học;

- Đào tạo nhóm, được thiết kế riêng cho những nhóm không phải của một tổ chức thông qua việc đào tạo bởi các cơ sở đào tạo tại Hà Lan;

- Dự án hợp tác giáo dục giữa các trường Đại học của Hà Lan & Việt Nam tập trung vào cải thiện bền vững năng lực kỹ thuật và giáo dục đại học.

Những chủ đề ưu tiên của chương trình OKP dành cho Việt Nam

-           Lương thực & dinh dưỡng an toàn và bền vững

-          Quản lý nước

Kết quả đạt được của chương trình OKP tại Việt Nam năm 2018

-          Học bổng cho khóa học ngắn hạn : 22

-          Học bổng cho khóa học bậc Cao học : 5

-          Khóa bồi dưỡng : 1

-          Dự án hợp tác giáo dục giữa các trường Đại học Việt Nam & Hà Lan : 2

OKP image 2

Cách thức nộp hồ sơ, quá trình xét hồ sơ học bổng và các hạn nộp học bổng xem tại: LINK(165 kB)

Thông tin chi tiết về chương trình Orange Knowledge Programme vui lòng xem thêm tại:  

cập nhật lần cuối 01/07/2020 08:59