Học bổng quản lý bởi tổ chức Nuffic

Học bổng Netherlands Fellowship Programmes (NFP) là học bổng toàn phần từ chính phủ Hà Lan dành cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu đến từ 51 quốc gia đang phát triển. Học bổng được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan.

Các lựa chọn khóa học được cấp học bổng NFP:

Học bổng NFP cung cấp cho các cá nhân cơ hội học tập tại Hà Lan ở 3 bậc:

  • Khóa ngắn hạn,
  • Thạc sỹ,
  • Tiến sỹ.

Ngoài ra, học bổng còn có nguồn quỹ riêng dành cho các chương trình đào tạo theo yêu cầu của tập thể:

 

Mục tiêu của học bổng NFP:

Nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nguồn nhân lực tại mỗi quốc gia sẽ tập trung vào từng lĩnh vực chuyên biệt mà chính phủ Hà Lan mong muốn được hỗ trợ tại các quốc gia NFP đó. 35% ngân sách của học bổng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực an ninh lương thực và phát triển trong lĩnh vực tư nhân.

Đơn vị cung cấp học bổng:

Học bổng NFP được thành lập và tài trợ toàn bộ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan từ nguồn ngân sách cho Hợp tác phát triển quốc tế.

Cách thức nộp hồ sơ học bổng:

Ứng viên sẽ tự nộp đơn chính thức cho trường đại học Hà Lan có ngành học mà mình lưu tâm và phải theo các quy định về hồ sơ, tiêu chí tuyển chọn và cả hạn chót nộp hồ sơ của trường có khóa học mà ứng viên lựa chọn.

Tư vấn trực tiếp:

Mọi thắc mắc về quá trình nộp hồ sơ, bạn có thể liên lạc với văn phòng đại diện của tổ chức Nuffic tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nuffic Neso Vietnam.

Thông tin chi tiết hơn vui lòng truy cập website của cơ quan quản lý học bổng Nuffic.

cập nhật lần cuối 12/07/2016 04:54
Was this information useful?