Học bổng Orange Tulip Scholarship 2019-2020 dành cho bậc học Thạc sĩ

Nuffic Neso Vietnam – Văn phòng Giáo dục Hà Lan chính thức thông báo về chương trình học bổng Orange Tulip Scholarship cho năm học 2019-2020.

Học bổng du học Hà Lan - Orange Tulip Scholarship (OTS) là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 19 trường đại học Hà Lan. Mục tiêu của học bổng hướng đến các bạn sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam và trao cho họ cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Hà Lan.

Sau đây là danh sách các trường đại học Hà Lan cung cấp học bổng OTS dành cho các bạn sinh viên có nguyện vọng theo học bậc thạc sĩ:

1. Khối Kinh tế - Kinh Doanh

Amsterdam Business School, University of Amsterdam 

Maastricht School of Management 

Nyenrode Business University 

TIAS School for Business and Society  

2. Khối Y Dược

University of Groningen 

3. Khối Nghệ thuật, Kiến trúc

DasArts - Amsterdam University of the Arts 

Zuyd University of Applied Sciences 

4. Nhiều khối ngành

Tilburg University 

Radboud University 

Rotterdam School of Management 

Wittenborg University of Applied Sciences 

Maastricht University 

Hanze University of Applied Sciences 

Vrije Universiteit Amsterdam 

NHL Stenden University of Applied Sciences

International Institute of Social Studies

 

Mọi thông tin thắc mắc về học bổng OTS, vui lòng gởi email về địa chỉ: ots@nesovietnam.org

cập nhật lần cuối 17/04/2019 06:51