Học bổng Orange Tulip Scholarship 2019-2020 dành cho bậc Cử nhân

Nuffic Neso Vietnam – Văn phòng Giáo dục Hà Lan chính thức thông báo về chương trình học bổng Orange Tulip Scholarship cho năm học 2019-2020.

Học bổng du học Hà Lan - Orange Tulip Scholarship (OTS) là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 19 trường đại học Hà Lan. Mục tiêu của học bổng hướng đến các bạn sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam và trao cho họ cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Hà Lan. 

Dưới đây là danh sách các trường đại học Hà Lan cung cấp học bổng OTS dành cho các sinh viên có nguyện vọng theo học bậc cử nhân :

1. Saxion University of Applied Sciences

2. Zuyd University of Applied Sciences 

3. Wittenborg University of Applied Sciences

4. The Hague University of Applied Sciences 

5. Nyenrode Business Universiteit 

6. HAN University of Applied Sciences 

7. Holland International Study Centre, StudyGroup (Foundation year) 

Mọi thông tin thắc mắc về học bổng OTS, vui lòng gởi email về địa chỉ: ots@nesovietnam.org

cập nhật lần cuối 26/12/2018 12:18