Triển lãm du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2017

Diễn ra tại Hà Nội (26/10) và Hồ Chí Minh (28/10)

Triển lãm du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2017

Dutch Placement Days (DPD) – Triển lãm giáo dục đại học Hà Lan lớn nhất trong năm, được tổ chức bởi Neso Vietnam.

Xem thêm

Danh sách các trường đại học ứng dụng

Cùng tìm hiểu các trường đại học ứng dụng tham dự Triển lãm du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2017 tại Hà Nội (26.10) và Hồ Chí Minh (28.10).

Xem thêm

Danh sách các trường đại học nghiên cứu

Cùng tìm hiểu các trường đại học nghiên cứu tham gia Triển lãm du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2017 tại Hà Nội (26.10) và Hồ Chí Minh (28.10).

Xem thêm

Danh sách các đơn vị cung cấp các khóa học dự bị

Các chương trình dự bị đại học luôn được yêu cầu bởi nhiều trường đại học nghiên cứu Hà Lan. Các tổ chức giáo dục như Study Group và OnCampus cung cấp đa dạng chương trình dự bị uy tín giúp sinh viên quốc tế hoàn thiện yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học nghiên cứu Hà Lan.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 19/09/2017 08:19