Nền giáo dục chất lượng cao

Hà Lan có nền giáo dục chất lượng cao nổi tiếng trên toàn thế giới. Chất lượng giáo dục được đảm bảo thông qua hệ thống các quy định và bảo đảm chất lượng trên toàn quốc.

Nền giáo dục chất lượng cao

đã phát hành 25/11/2012 20:44

Hà Lan có nền giáo dục chất lượng cao nổi tiếng trên toàn thế giới. Chất lượng giáo dục được đảm bảo thông qua hệ thống các quy định và bảo đảm chất lượng trên toàn quốc.

Xem thêm

Bộ quy tắc ứng xử

Đối với các sinh viên quốc tế, các trường Hà Lan đảm bảo chất lượng của các chương trình học, quy trình tuyển chọn và tư vấn bằng Bộ quy tắc ứng xử.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24