Bộ quy tắc ứng xử

Publication date: 10/04/2014 10:25

Đối với các sinh viên quốc tế, các trường Hà Lan đảm bảo chất lượng của các chương trình học, quy trình tuyển chọn và tư vấn bằng Bộ quy tắc ứng xử.

Bộ quy tắc này đưa ra những tiêu chuẩn đối với các trường học bậc đại học ở Hà Lan khi làm việc với các sinh viên quốc tế. Chỉ những tổ chức đã đăng ký bộ quy tắc này mới được phép tuyển sinh các sinh viên quốc tế.

Bộ quy tắc này có ý nghĩa gì?

Bằng việc ký vào Bộ quy tắc này, các trường tự mình cam kết sẽ cung cấp các thông tin đáng tin cậy và có thể dễ dàng tiếp cận về các chương trình học cho các sinh viên quốc tế. Đặc biệt, điều này bao gồm các thông tin về tình trạng chứng nhận, chất lượng và các yêu cầu nhập học, cũng như nhiều quy định và quy trình quan trọng khác.

Thêm vào đó, theo Bộ quy tắc này, các thông tin được cung cấp phải bằng tiếng Anh, bằng ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình học hoặc ngôn ngữ bản địa của sinh viên quốc tế.

Dịch vụ rõ ràng

Các trường học phải nêu rõ những dịch vụ mà mình sẽ cung cấp cho các học sinh quốc tế, ví dụ như hỗ trợ  xin cấp thị thực và giấy phép cư trú, nhà ở, các buổi giới thiệu và tư vấn cho sinh viên. Trong các tài liệu thông tin của mình, các trường phải nêu rõ những chi phí nào liên quan đến các dịch vụ nào.

Các sinh viên đến từ các nước khác ngoài Liên minh Châu Âu đang tìm một khóa học tại trường bậc đại học chưa ký vào Bộ quy tắc ứng xử sẽ không được cấp thị thực. 

Thông tin khác

Các bạn sinh viên có thể tìm Bộ quy tắc ứng xử đầy đủ trên www.internationalstudy.nl. Trang web này cung cấp danh sách các trường học bậc đại học đã ký vào Bộ quy tắc và các thông tin cần phải làm nếu các sinh viên cảm thấy trường học mà họ theo học không tuân thủ các điều khoản trong Bộ quy tắc ứng xử này.

Tải về tài liệu đầy đủ và ngắn gọn về Bộ quy tắc Ứng xử (1.3 MB)

Bộ quy tắc Ứng xử là một sáng kiến cho các trường học ở Hà Lan. Nó có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Năm năm 2006.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24