Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.09%159 (18.09%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.22%125 (14.22%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  19.23%169 (19.23%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.46%426 (48.46%)
Total votes
879 people have voted on this poll.