Tôn giáo

Hà Lan là một đất nước đa dạng về tôn giáo.

Bạn sẽ thấy các nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo, đền thờ Do thái và nhiều nơi cầu nguyện của Ấn Độ giáo, Phật Giáo và đạo Sikh.

Cơ Đốc Giáo là tôn giáo có truyền thống lâu đời nhất với những nhà truyền giáo đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 1.600 năm. Mặc dù vậy, nhiều người dân Hà Lan nói mình không theo tôn giáo nào cả và trong suốt nửa sau của thế kỷ 20, các nhà thờ ở Hà Lan cũng dần mất đi ảnh hưởng.

Bạn sẽ có nhiều cơ hội để theo một tôn giáo của riêng mình nếu bạn muốn. Hãy hỏi phòng công tác sinh viên trong trường bạn học để biết những nơi có thể cầu nguyện. 

cập nhật lần cuối 19/03/2013 13:45