Cuộc sống sinh viên

Hầu hết đời sống sinh viên ở Hà Lan diễn ra ngoài khuôn viên trường.

Hầu hết đời sống sinh viên ở Hà Lan diễn ra ngoài khuôn viên trường.

Mặc dù mỗi trường đại học đều có những tòa nhà có thể trải dài cả một thành phố và chỉ một số tổ chức giáo dục bậc đại học mới có khuôn viên trường riêng, nhưng mỗi nơi đều có nền văn hóa sinh viên thực sự.

Mỗi tổ chức giáo dục có một mạng lưới các đoàn thể giúp kết nối các sinh viên lại nhau thông qua các hoạt động học tập, thể thao và vui chơi giải trí.  Tất cả các đoàn thể đều do sinh viên phụ trách, và một số đoàn thể đang có những định hướng phát triển ra quốc tế. Hai tổ chức sinh viên quốc tế lớn hơn nhất là AIESEC Mạng lưới sinh viên Erasmus (ESN).

Nhiều thành phố cũng có các tổ chức sinh viên riêng, không liên quan đến bất kỳ một tổ chức giáo dục nào.  Sinh viên thường tụ tập, gặp gỡ ở các quán rượu, cửa hàng ăn và các nơi hội họp khác.

Nói chung, cộng đồng giáo dục bậc đại học Hà Lan luôn cố gắng trở thành một phần của xã hội và không bị tách biệt khỏi xã hội đó.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23