Thông báo thay đổi hoạt động giảng dạy của các trường ĐH Hà Lan bởi ảnh hưởng COVID19

Coronavirus (COVID-19) đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống bao gồm cả lĩnh vực giáo dục. Cho đến khi tin tức này được cập nhật (ngày 19 tháng 3 năm 2020), hầu hết các trường đại học ở Hà Lan đã ngừng hoạt động giảng dạy và chuyển hướng sang học trực tuyến cho đến cuối tháng 3 năm 2020.

Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan - Nuffic Neso Vietnam tổng hợp danh sách các trường đại học đã cập nhật thay đổi trong hoạt động giảng dạy bởi sự ảnh hương của COVID-19. Xin vui lòng nhấp vào tên của trường đại học để đọc thêm về thông tin.

Nhóm đại học Nghiên cứu - Research Universities

 

Nhóm trường đại học Khoa học ứng dụng - Universities of Applied Sciences

 

Học viện giáo dục - Institutes for International Education

 

cập nhật lần cuối 19/03/2020 08:26