Trợ cấp chăm sóc sức khỏe

Nếu có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan, các bạn sinh viên có đủ điều kiện đề được bồi thường chi phí bảo hiểm của mình.

Phần bồi thường này được gọi là trợ cấp chăm sóc sức khỏe 

Xin trợ cấp như thế nào

Qua trình xin trợ cấp chăm sóc sức khỏe ở Hà Lan sẽ trở ngại đối với những ai không nói trôi chảy tiếng Hà Lan, vì các nhân viên thuế Hà Lan chỉ giao tiếp bằng tiếng Hà Lan. Đấy là lý do tại sao chúng tôi đã soạn thảo bản hướng dẫn xin trợ cấp, trong đó có bản dịch tiếng Anh mẫu đăng ký xin trợ cấp y tế.

Tải về sách hướng dẫn xin trợ cấp y tế(206 kB).

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23