Các loại bảo hiểm khác

Có một vài loại bảo hiểm sẽ rất có ích cho các sinh viên trong thời gian ở Hà Lan. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các bạn sinh viên nên mua bảo hiểm trách nhiệm.

Bảo hiểm trách nhiệm

Nếu các bạn gây ra tai nạn và ai đó bị thương hay nếu bạn gây thiệt hại cho tài sản của người khác, thì phải có trách nhiệm phải thanh toán toàn bộ chi phí của vụ việc. Ví dụ, bạn có thể làm vỡ đồ đạc gì đó trong phòng trọ. Hoặc nghiêm trọng hơn, có thể bạn gây ra tai nạn trên đường.

Những tai nạn kiểu này rất tốn kém. Vì vậy, đặc biệt khuyến nghị các bạn sinh viên nên mua bảo hiểm trách nhiệm vì loại bảo hiểm này sẽ thanh toán chi phí đối với rất nhiều trường hợp.

Ở Hà Lan, các thiệt hại trong công việc thường được thanh toán bằng bảo hiểm trách nhiệm của công ty. Nếu bạn là sinh viên thực tập, bảo hiểm trách nhiệm của công ty thường tính cho cả bạn như các nhân viên chính thức. Dù vậy, để chắc chắn thì các bạn sinh viên cũng nên kiểm tra vấn đề này ở công ty hay tổ chức mà mình sẽ làm việc..

Bảo hiểm hồi hương

Hồi hương nghĩa là quay về đất nước của bạn. Nếu bạn đột nhiên bị bệnh nặng, có thể bạn sẽ muốn được chăm sóc y tế ở quê nhà. Mua loại bảo hiểm bao gồm các chi phí đưa bạn quay về đất nước mình cho những trường hợp như vậy là rất sáng suốt.

Bảo hiểm nội thất nhà

Bảo hiểm nội thất nhà được thiết kế dành cho đồ nội thật trong nhà bị mất mát do trộm, cháy, hay thiệt hại về nước gây ra.

Các gói bảo hiểm

Sinh viên có thể mua gói bảo hiểm bao gồm nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Điều này có thể giúp cho các bạn được giảm giá và trong trường hợp có sự cố, thì chỉ cần làm việc với công ty bảo hiểm.

Dưới đây là hai công ty bảo hiểm cung cấp các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của các sinh viên quốc tế tại Hà Lan:

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23