Bảo hiểm y tế

Tất cả mọi người ở Hà Lan đều phải có bảo hiểm y tế. Loại bảo hiểm y tế các bạn sinh viên cần phụ thuộc vào trường hợp riêng của từng người.

Có 3 loại bảo hiểm y tế khác nhau: Bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan, Thẻ Bảo hiểm Y tế Liên Minh Châu Âu hoặc bảo hiểm y tế tư nhân. Trả lời các câu hỏi dưới đây, các bạn sinh viên có thể biết được mình phù hợp nhất với loại bảo hiểm y tế nào.

1. Bạn ở Hà Lan chỉ vì các mục đích học tập?

Xin lưu ý - 'chỉ vì các mục đích học tập' nghĩa là bạn không làm bất cứ một công việc bán thời gian nào ngoài giờ học.

2. Bạn 30 tuổi hay lớn hơn?

    • Đúng: tới câu hỏi 3
    • Sai: tới câu hỏi 4

3. Bạn định ở lại Hà Lan lâu dài?

4. Bạn đến từ Châu Âu, khu vực kinh tế Châu Âu EEA hay Thụy Sỹ?

 

Bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan

Nếu bạn có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan (zorgverzekering), bạn có thể mua bảo hiểm của bất kỳ công ty bảo hiểm y tế công cộng nào của Hà Lan. Hãy hỏi trường học, nhà tuyển dụng hoặc đơn vị tài trợ của bạn xem liệu có thể giới thiệu công ty bảo hiểm nào có thể giảm giá cho bạn không.

Xin lưu ý rằng bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan chỉ bao gồm các chi phí về y tế. Các bạn sinh viên cần mua bảo hiểm hồi hương và bảo hiểm trách nhiệm riêng.

Đọc thêm về các loại bảo hiểm khác. 

Nếu mua bảo hiểm y tế công cộng Hà Lan, các bạn sinh viên có đủ điều kiện được bồi thường cho các chi phí bảo hiểm của mình. Phần bồi thường này được gọi là Trợ cấp chăm sóc sức khỏe(zorgtoeslag). 

Xin lưu ý rằng: nếu bạn có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế công cộng nhưng không thực hiện, bạn sẽ bị phạt.

Thẻ Bảo hiểm Y tế Liên minh Châu Âu

Hà Lan có các hiệp ước về bảo hiểm y tế với rất nhiều nước. Các nước này bao gồm tất cả các nước Châu Âu và Thụy Sỹ. Do đó, nếu bạn là một công dân Thụy Sỹ hay Châu Âu/khu vực kinh tế Châu Âu đang học ở Hà Lan, nhưng không làm việc hay thực tập tại đây, thì bảo hiểm y tế mà bạn đã mua tại nước mình sẽ có hiệu lực khi bạn ở Hà Lan.

Công ty bảo hiểm của bạn có thể cấp cho bạn Thẻ Bảo hiểm Y tế Liên minh Châu Âu (EHIC). Nếu bạn không làm việc hay thực tập có trả lương ở vương quốc Hà Lan thì bạn không có nghĩa vụ phải mua thêm bất kỳ loại bảo hiểm nào ở Hà Lan.

Đọc thêm các thông tin về EHIC trên website của Ủy ban Châu Âu.

Bảo hiểm y tế tư nhân

Nếu bạn không phải là công dân Thụy Sỹ, Châu Âu hay khu vực kinh tế Châu Âu và không làm việc hay thực tập theo chương trình học hoặc thực tập trong quá trình theo học tại Hà Lan thì bạn cần phải kiểm tra xem bảo hiểm hiện tại của mính có thể áp dụng khi ở Hà Lan không. Các bạn sinh viên cũng nên tìm hiểu xem liệu đất nước mình có hiệp ước quốc tế nào với Hà Lan về bảo hiểm y tế như đã nói ở trên không.

Nếu câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên là không, thì bạn sẽ cần phải mua bảo hiểm đặc biệt hoặc bảo hiểm mới trong thời gian ở Hà Lan.

Hai công ty bảo hiểm sau có những chính sách bảo hiểm đặc biệt dành cho các sinh viên quốc tế:

IPS

Bảo hiểm Sinh viên AON

Thông tin khác

Các bạn sinh viên có thể tìm hiểu các thông tin chi tiết, ví dụ thế nào thì được coi là ở lâu dài tại Hà Lan, trong dữ liệu của chúng tôi:

Tải về thông tin bảo hiểm y tế cho các sinh viên quốc tế tại Hà Lan(59 kB).

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23