Bảo hiểm

Các bạn sinh viên cần phải chắc chắn rằng mình có bảo hiểm phù hợp khi đang ở Hà Lan.

Theo luật, các bạn phải có bảo hiểm y tế. Nhưng các bạn sinh viên cũng nên mua bảo hiểm trách nhiệm.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm trên trang web học tập tại Hà Lan (bằng tiếng Anh).

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23