Cuộc sống tại Hà Lan

Đất nước Hà Lan

Tìm hiểu về văn hóa và xã hội Hà Lan giúp sinh viên có thêm hiểu biết về đất nước và con người nơi đây.

Xem thêm

Địa lý

Hà Lan là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa Đức, Anh và Pháp.

Xem thêm

Ngôn ngữ của người Hà Lan

Mặc dù có nhiều người Hà Lan nói tiếng Anh rất giỏi, nhưng sinh viên vẫn có thể muốn học thêm tiếng Hà Lan để có thêm những trải nghiệm trong thời gian học tập tại đây.

Xem thêm

Cuộc sống sinh viên

Hầu hết đời sống sinh viên ở Hà Lan diễn ra ngoài khuôn viên trường.

Xem thêm

Hà Lan - đất nước an toàn

Hà Lan là một đất nước an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Du lịch

Bạn không cần phải có xe ô tô mới có thể đi thăm thú khắp Hà Lan.

Xem thêm

Tôn giáo

Hà Lan là một đất nước đa dạng về tôn giáo.

Xem thêm

Kinh tế và chính trị

Hà Lan là đất nước có chế độ quân chủ lập hiến với nền kinh tế mở.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 30/11/2012 10:12