Cuộc sống tại Hà Lan

Đất nước Hà Lan

Tìm hiểu về văn hóa và xã hội Hà Lan giúp sinh viên có thêm hiểu biết về đất nước và con người nơi đây.

Xem thêm

Cuộc sống sinh viên

Hầu hết đời sống sinh viên ở Hà Lan diễn ra ngoài khuôn viên trường.

Xem thêm

Hà Lan - đất nước an toàn

Hà Lan là một đất nước an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Du lịch

Bạn không cần phải có xe ô tô mới có thể đi thăm thú khắp Hà Lan.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23