Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.23%163 (18.23%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.09%126 (14.09%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  19.35%173 (19.35%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.32%432 (48.32%)
Total votes
894 people have voted on this poll.